Sistema CGS

El sistema CGS és un sistema d'unitats basat en el centímetre, el gram i el segon. CGS és l'abreviatura de centímetre-gram-segon. Precedí a l'actual estàndard d'unitats, el Sistema Internacional (basat en les unitats metre-kilogram-segon, ocasionalment anomenat mks). Totes les unitats utilitzades en mecànica deriven directament i sense ambigüetats de les tres unitats de base, però hi ha diferents vies per estendre el sistema CGS per tal de cobrir el camp de l'electromagnetisme. El sistema cgs és encara en ús, particularment pels físics, perquè moltes fórmules electromagnètiques són més simples en les unitats cgs, però també perquè encara és present a una part de la literatura científica i perquè en alguns casos és més convenient a dominis particulars.

Unitats

Les unitats en el sistema cgs són:

Les mantisses 2998; 3336; 1113; i 8988 s'han deduït de la velocitat de la llum en el buit i són, de forma més precisa 299792458; 333564095198152; 1112650056; i 89875517873681764.