Sensor CCD

Sensor CCD.
Seqüència d'esdeveniments i moviment de càrregues en tres píxels consecutius

Un sensor CCD o detector CCD (sigles en anglès de charge-coupled device: 'dispositiu de càrrega acoblada') és un circuit integrat que conté un nombre determinat de condensadors enllaçats o acoblats. Sota el control d'un circuit intern, cada condensador pot transferir la seva càrrega elèctrica a un o més dels condensadors que estan al seu costat en el circuit integrat.

De fet és un conjunt de cel·les de compte de fotons que formen una matriu de punts capaç de mesurar la quantitat de llum arribada a cadascun d'aquests. De manera que es pot generar una imatge digitalitzada.

Les càmeres digitals de vídeo i de fotos, així com alguns telescopis, incorporen sensors CCDs.

L'alternativa digital als CCD són els dispositius CMOS (Complementary metal oxide semiconductor) utilitzats en algunes càmeres digitals i en la majoria de Webcam.

En l'actualitat els CCD són molt populars en aplicacions professionals i en càmeres digitals (encara que amb una forta competència per part dels partidaris del sensor Live MOS usat per l'estàndard Quatre Terços).

Els primers dispositius CCD van ser inventats per Willard Boyle i George Smith el 17 d'octubre de 1969 en els Laboratoris Bell, tots dos premiats amb el Premi Nobel de Física de 2009 precisament per aquest invent.

Fotografia digital

Popularment el terme CCD s'associa com un dels elements principals d'una càmera digital o d'una video digital. En aquestes, doncs, el CCD és el sensor que conté les diminutes cèl·les fotoelèctriques esmentades que capten la imatge. Des d'allà la imatge és processada pels circuits de la càmera i gravada a la targeta de memòria o a un suport magnètic.

La capacitat de resolució o detall de la imatge depèn del nombre de cèl·les fotoelèctriques del CCD. Aquest nombre s'expressa en píxels. A major nombre de píxels, major resolució. Les càmeres fotogràfiques digitals incorporen CCDs amb capacitats de fins a cent seixanta milions de píxels (160 megapíxels) en càmeres Carl Zeiss.

Filtre de Bayer utilitzat en gran quantitat de càmeres digitals.

Els píxels del CCD registren gradacions dels tres colors bàsics: vermell, verd i blau (abreujat "RGB", de l'anglès R ed, G reen, B lue ), per la qual qual tres píxels, un per cada color, formen un conjunt de cèl·lules fotoelèctriques capaç de captar qualsevol color a la imatge. Per aconseguir aquesta separació de colors la majoria de càmeres CCD utilitzen una màscara de Bayer que proporciona una trama per a cada conjunt de quatre píxels de manera que un píxel registra llum vermella, un altre llum blava i dos píxels es reserven per a la llum verd (l'ull humà és més sensible a la llum verda que als colors vermell o blau). El resultat final inclou informació sobre la lluminositat en cada píxel però amb una resolució en color menor que la resolució d'il·luminació. Es pot aconseguir una millor separació de colors utilitzant dispositius amb tres CCD acoblats i un dispositiu de separació de llum com un prisma dicroic que separa la llum incident en els seus components vermell, verd i blau. Aquests sistemes són molt més cars que els basats en màscares de color sobre un únic CCD. Algunes càmeres professionals d'alta gamma utilitzen un filtre de color rotativa per enregistrar imatges d'alta resolució de color i lluminositat però són productes cars i tan sols poden fotografiar objectes estàtics.