Pronom feble

Els pronoms febles són aquells pronoms que es fan servir per substituir un complement o una expressió.[1] Tots són monosíl·labs, ja que altrament no podrien ser àtons, puix que en català només poden ser àtons els mots monosil·làbics. Que siguin àtons o febles vol dir que sempre es pronuncien formant bloc amb el verb que complementen; sempre l'han d'acompanyar, és a dir, sempre s'han de situar immediatament davant o darrere, mai no van sols ni acompanyen cap altre element de la frase. El conjunt format pel verb i el pronom o pronoms febles que el segueixen es pronuncia amb un únic accent tònic (el del verb); en canvi, el pronom o pronoms febles que precedeixen el verb es pronuncien formant bloc amb el mot que tenen al davant o bé amb el verb. Sigui com sigui, els clítics (excepte en les variants dialectals del mallorquí i del rossellonès) no tenen mai accent: per això es diu, doncs, que són febles o àtons. Els pronoms donen al text agilitat, claredat i cohesió.[2]

Els pronoms febles de la llengua catalana són els següents:

 • em
 • et
 • es
 • el
 • la
 • els
 • les
 • en
 • ho
 • li
 • hi
 • ens
 • us

Formes dels pronoms

La majoria d'aquests pronoms febles poden presentar fins a quatre formes diferents, segons la posició en relació amb el verb i la manera com s'hi enllacen. Aquestes formes s'anomenen així:

 • Forma plena: la consonant va seguida de la vocal.
 • Forma reforçada: la vocal va seguida de la consonant o consonants.
 • Forma elidida: només la consonant seguida de l'apòstrof.
 • Forma reduïda: només l'apòstrof seguit de la consonant o consonants.
Forma plena Forma reforçada Forma elidida Forma reduïda
me em m' 'm
te et t' 't
se es s' 's
lo el l' 'l
la - l' -
los els - 'ls
les - - -
ne en n' 'n
ho - - -
li - - -
hi - - -
nos ens - 'ns
vos us - -