Placebo

Per a altres significats, vegeu «Placebo (grup)».
Cebocap.jpg
Parkinson surgery.jpg
L'efecte placebo pot ser produït per les pastilles inerts, per una cirurgia simulada, i per informació falsa, com quan l'Estimulació cerebral profunda està "apagada" en aquells pacients amb Malaltia de Parkinson implantats amb elèctrodes cerebrals.[1]

Un placebo és qualsevol mena de medicament o altre tipus de tractament que s'administra com a teràpia, però que no té cap valor curatiu real, excepte per l'efecte psicològic que pugui provocar, anomenat popularment "efecte placebo".

L'efecte placebo és precisament l'efecte curatiu promogut a partir de l'administració d'un placebo. Atès que del placebo no se n'espera cap efecte fisiològic, els canvis en l'estat de salut de la persona que el pren són atribuïbles a altres causes com ara l'efecte psicològic que té l'administració d'un medicament sobre el malalt. De fet, l'efecte terapèutic pot ser veritablement significatiu en molts casos.

Els detractors de les anomenades medicines alternatives solen argumentar que els suposats èxits d'aquestes pràctiques són deguts només a l'efecte placebo i que no superen una comparació amb un grup control amb un placebo. Les mateixes crítiques s'apliquen a les curacions miraculoses.

Avui en dia, per tal de poder registrar un nou producte farmacèutic per a la seva comercialització cal demostrar que és terapèuticament eficaç més enllà de l'efecte placebo. Això s'aconsegueix habitualment amb assaigs clínics amb dos grups de pacients, un dels quals rep el medicament real, i l'altre rep només un placebo, administrat de la mateixa manera. La comparació de l'evolució clínica dels dos grups pot determinar si el medicament estudiat té realment un efecte terapèutic real i estadísticament significatiu. De vegades, quan la intervenció ho permet, es realitza en forma de "doble cec"; és a dir, que cap dels participants en l'assaig (pacients, metges, infermers, persones que analitzen les dades...) sap quin grup que rep el placebo i quin el medicament. D'aquesta manera s'intenten evitar possibles biaixos en els resultats observats.

Etimologia

La paraula “placebo” és un terme llatí, que significa aproximadament “agrada”, “complau”. Per exemple, Placebo Domino in regione vivorum, que vol dir "Agrada al Senyor a la terra dels vius", és una de les respostes en el servei de vespres pels difunts de l'Església Catòlica.