Kelvin

Infotaula d'unitatKelvin
CelsiusKelvinThermometer.jpg
Termòmetre graduat amb graus Celsius i amb Kelvin
Tipusunitat bàsica del SI i escala de temperatura
Sistema d'unitatsUnitat base del SI
Unitat deTemperatura
Caràcter UnicodeK
SímbolK
EpònimWilliam Thomson
Conversions d'unitats
A unitats del SI1 K
Modifica dades a Wikidata

El kelvin (símbol: K) és la unitat de temperatura del Sistema Internacional i n'és una de les seves set unitats bàsiques. L'escala Kelvin és una escala de temperatura termodinàmica (absoluta) on el zero absolut, la teòrica absència d'energia, és zero (0 K). Aquesta unitat rep el seu nom en honor al físic, matemàtic i enginyer britànic William Thomson (1824 - 1907), que va ser nomenat Lord Kelvin, i que va escriure sobre la necessitat d'una "escala de temperatura termodinàmica".

A diferència dels graus Fahrenheit i dels graus Celsius, el kelvin no és un "grau", ni tampoc ha d'escriure's amb el símbol dels graus. El nom correcte de la unitat és kelvin (començat amb minúscula), i no grau Kelvin, i el símbol és K i no °K com de vegades s'escriu per analogia amb el grau Celsius. El kelvin va ser definit el 1954 com a grau kelvin en la 10a Conferència General de Pesos i Mesures.[1] Per decisió presa el 1967 en la 13a CGPM el nom esdevé l'actual kelvin.[2]

Definició

El kelvin es defineix basant-se en 2 factors,

  1. Zero kelvin es corresponen amb el zero absolut, que és la temperatura mínima que es pot aconseguir, i es correspon amb la manca de moviment a nivell molecular. Aquesta temperatura equival a -273,15 graus Celsius, i a -459,67 graus Fahrenheit
  2. Un kelvin és exactament 1/273,16 de la temperatura termodinàmica del punt triple de l'aigua. Una diferència d'un kelvin és equivalent a la d'un grau Celsius, actualment, l'escala Celsius es defineix a partir del kelvin i el grau Celsius és una unitat derivada del SI.

El 2007 la 23a CGPM adoptà una resolució en la qual aclaria que l'aigua a la qual es refereix la definició del kelvin ha de tenir una composició isotròpica concreta.[3]

Escales de temperatura

Actualment es fan servir tres escales de temperatura. L'escala Celsius és la més utilitzada a tot el món. En aquesta escala, en condicions de pressió estàndard, el gel es fon a 0 graus Celsius, i l'aigua bull a 100 graus Celsius. Alguns països utilitzen l'escala Fahrenheit. El gel es fon a 32 graus Fahrenheit, i l'aigua bull a 212 graus Fahrenheit. Es poden fer servir les següents fórmules de conversió: F = C * 9/5 +32 i C =5/9 * (F -32). Remarcar que 40 graus sota zero en l'escala Celsius és també 40 graus sota zero en l'escala Fahrenheit.

La temperatura més baixa que hi pot haver és aproximadament -273 graus en l'escala Celsius. La temperatura reflecteix l'energia dels àtoms i molècules; principalment el seu moviment: i ha d'haver-hi un mínim, és a dir, un punt en el qual deixen de moure's totalment. (La teoria de la Termodinàmica diu que aquest límit no es pot assolir del tot, però sí que ens hi podem aproximar). A aquesta teòrica temperatura més baixa se l'anomena "zero absolut".

La temperatura representa —a grans trets— el moviment dels àtoms, i no s'explicaria l'existència de temperatures negatives més que per la definició més o menys arbitrària de les escales existents. Per evitar les temperatures negatives, es va introduir l'escala Kelvin i és aquesta l'escala oficial al món científic. El Sistema Internacional de mesures (SI) té set unitats bàsiques, i una d'elles és el kelvin. A l'escala Kelvin, llavors, no hi ha temperatures negatives. A l'escala Kelvin té sentit dir, per exemple, que una temperatura és el doble d'una altra (a la Celsius això no té sentit, per les unitats arbitràries seleccionades). Això té rellevància en diversos càlculs com per exemple, el cicle de Carnot (eficiència de màquines de calor), o en la pressió o volum de gasos perfectes.

D'altra banda, en laboratoris s'han aconseguit temperatures d'uns quants nanokèlvins -és a dir, mil milionèsimes de kèlvins a sobre del zero absolut. A aquestes temperatures, algunes substàncies entren en un estat de la matèria anomenat condensació de Bose-Einstein; encara s'estan investigant les propietats d'aquest estat de la matèria.

Fórmules de conversió entre unitats de temperatura Celsius, kelvin i Fahrenheit
Conversió de a Fórmula
Celsius Fahrenheit °F = °C⋅1,8 +32
Fahrenheit Celsius °C = (°F -32) / 1,8
Celsius kelvin K = °C + 273,15
kelvin Celsius °C = K -273,15
Calculadora per convertir unitats de temperatura (en anglès)

Escala kelvin de temperatura

L'escala de temperatura Celsius és, per definició, la temperatura absoluta amb un decalatge respecte a l'origen de 273,15 K:

on és la temperatura en graus Celsius i la temperatura en kèlvins.

El zero absolut és situat a – 273,15 °C. Els intervals de l'escala en graus Celsius són idèntics als de l'escala kelvin.

L'escala Fahrenheit és una escala anglosaxona afí a l'escala Celsius:

on és la temperatura en graus Fahrenheit i la temperatura en graus Celsius.

La inversa de la temperatura és un paràmetre que forma part d'algunes fórmules, els físics utilitzen el paràmetre β definit com:

on és la constant de Boltzmann.

Cada escala de temperatura presenta alguns avantatges respecte a les altres, d'aquí que encara coexisteixin.

Unitats SI derivades

Unitats SI derivades expressades a partir de les que tenen noms especials
Magnitud Nom Símbol Expressió en unitats SI bàsiques
Conductivitat tèrmica watt per metre kelvin W/(m·K) m·kg·s-3·K-1
Entropia joule per kelvin J/K m2·kg·s-2·K-1
Capacitat tèrmica màssica joule per kilogram kelvin J/(kg·K) m2·s-2·K-1
  • Unitat de conductivitat tèrmica: watt per metre kelvin (W/(m·K)) és la conductivitat tèrmica d'un cos homogeni i isòtrop, en el que una diferència de temperatura d'1 kelvin entre dos plans paral·lels, d'àrea 1 metre quadrat i distants 1 metre, produeix entre aquests plans un flux tèrmic d'1 watt.
  • Unitat d'entropia: joule per kelvin (J/K) és l'augment d'entropia d'un sistema que rep una quantitat de calor d'1 joule, a la temperatura termodinàmica constant d'1 kelvin, sempre que en el sistema no tinga lloc cap transformació irreversible.
  • Unitat de capacitat tèrmica màssica: joule per kilogram kelvin (J/(kg·K)) és la capacitat tèrmica màssica d'un cos homogeni d'una massa d'1 kilogram, en el qual l'aportació d'una quantitat de calor d'un joule produeix una elevació de temperatura termodinàmica d'1 kelvin.