Heràldica

Pàgina de l'armorial alemany d'Hyghalmen, datat de finals del segle XIV.

L'heràldica, o ciència del blasó, és la ciència i art auxiliar de la història que estudia específicament l'ús sistemàtic d'emblemes hereditaris plasmats sobre un escut d'armes,[1] la seva composició i el seu significat. És una de les branques del coneixement que han perdurat amb menys canvis fins a l'actualitat.

L'heràldica aparegué a tota Europa sense diferències cronològiques vers el segon quart del segle XII (1125-1150),.[2] La seva aparició en aquest període determinat de l'edat mitjana és congènita a la crisi dels estats centralitzats i l'ascens dels senyors feudals. D'una banda, el senyal heràldic nasqué per la necessitat d'un emblema personal privat que els identifiqués individualment al camp de batalla, i aquest emblema es plasmà sobre l'escut, una arma defensiva que des de temps immemorials es convertí en el suport més adequat per a rebre tot tipus de decoracions; però és només en aquest període quan aquest emblema personal privat esdevingué, a més, heridatari, no podent ésser usurpat per ningú altre i essent transmès per via hereditària als seus parents i descendents directes, esdevenint d'aquesta manera un emblema del seu llinatge: era el naixement de l'heràldica.[1]

Posteriorment el seu ús s'estengué més enllà del seu àmbit per abastar la identificació de persones, corporacions, entitats polítiques i d'altres, i en l'actualitat es troba molt propera a la cultura de comunicació visual (marques, logotips, etc.). La característica que diferencia l'heràldica d'altres tipus de simbologies es pot resumir en tres pilars: l'assumpció d'un conjunt de normes rígides per a la composició de l'emblema, la plasmació de l'emblema en un escut d'armes, i la transmissió hereditària de les armories com a element identificador del llinatge.

L'heràldica no és la vexil·lologia, que és l'estudi de l'emblemàtica de les banderes o senyeres. L'emblemàtica de les banderes -vexil·lologia- és molt més antiga que l'heràldica doncs l'ús d'emblemes sobre un tros de tela està documentat des d'antic.