Geografia econòmica

La geografia econòmica és l'estudi de les condicions econòmiques en diferents parts de la Terra.

La geografia econòmica contribueix a la comprensió d'una àmplia gamma de problemes contemporanis. La combinació de les influències ambientals i espacials en l'estudi de l'activitat econòmica és qualsevol cosa excepte una regressió cap al determinisme ambiental. Per contra, ajuda a revelar en forma més completa la natura no determinista del procés econòmic i les funcions del judici humà i de la percepció ambiental en les decisions que conformen l'espai econòmic.

Definició de la geografia econòmica

Els geògrafs s'interessen no només per on estan les coses sinó per què estan situades on es troben, i la naturalesa dels processos que afecten a tal ubicació. Existeixen diferents formes de definir la geografia econòmica, però una forma eficaç d'acostament consisteix a considerar els tipus de preguntes que pretén contestar: Quin és la raó dels patrons d'ús de la terra?, perquè varia tant el preu de la terra?, perquè es poden obtenir certs articles en qualsevol part i uns altres no?, com s'explica la ubicació de les explotacions dels recursos naturals?, com afecta la contaminació d'una planta industrial al mitjà?, per què grans extensions de terreny estan gairebé deshabitades tenint un clima i vegetació semblant al de les regions habitades?, on i com les persones es guanyen el sustentiment i on i com es gasten els seus ingressos?, etc.