Filosofia

La filosofia (del grec "Φιλοσοφία" philo-sophia, "amor per la saviesa") és un camp d'estudi que cerca, per mitjà de la lògica i els arguments raonats, donar una explicació de tots els coneixements possibles i del lloc que ocupa la persona en la naturalesa. Allò que representa la filosofia és un tema discutit i varia d'acord amb les mateixes diferents tradicions filosòfiques. Així, també ha estat definida com l'estudi dels conceptes i principis més fonamentals i generals relacionats amb el pensament, l'acció i la realitat. L'abast i la metodologia de la filosofia no són rígids i inclou diverses subdisciplines, com l'estètica, l'epistemologia, l'ètica, la lògica i la metafísica.

Definicions

Personificació de la filosofia

La definició de "saviesa" pels grecs antics incloïa la virtut i el coneixement. Els filòsofs de l'antiga Grècia, inspirats en part en el pensament religiós d'Homer i d'Hesíode i, en coneixements antics de Babilònia i Egipte -distingien el desig per la saviesa dels desigs per les coses materials-, els vicis i la satisfacció dels desigs corporals. Tanmateix, és difícil definir la filosofia avui dia atès el rang variat d'idees que s'han catalogat com a filosofies. La filosofia difereix de les ciències exactes, atès que les qüestions filosòfiques no es poden resoldre empíricament, i de la religió, atès que no es basa en la fe ni en la revelació.

Altres definicions, però, com la del Diccionari d'Oxford de Filosofia, estableixen que "la segona meitat del segle XX prefereix considerar la reflexió filosòfica com la continuïtat de la millor pràctica de qualsevol altre camp d'investigació intel·lectual". De fet, moltes de les teories i especulacions dels filòsofs de l'antiguitat clàssica en l'àrea de la filosofia natural van formar, amb el temps, la base de les explicacions científiques.