Física moderna

La física clàssica en general es preocupa de les condicions quotidianes: velocitats molt més baixes que la velocitat de la llum, i mida molt més gran que la dels àtoms. La física moderna es refereix en general amb altes velocitats i distàncies petites.

La física moderna és la concepció post-newtoniana de la física. Això implica que les descripcions clàssiques dels fenòmens no tenen, i precisen, uns "moderna" descripció de naturalesa i requereixen teories per incorporar elements de la mecànica quàntica o la relativitat d'Einstein, o totes dues. En general, el terme s'utilitza per referir-se a qualsevol branca de la física, ja sigui desenvolupada en el segle XX o més endavant, o branques molt influenciades per la física a principis del segle XX.

Les velocitats petites i grans distàncies sol ser l'àmbit de la física clàssica. La física moderna, però, implica sovint condicions extremes: els efectes quàntics impliquen típicament distàncies comparables als àtoms (aproximadament  m), mentre que els efectes relativistes solen incloure velocitats comparables a la velocitat de la llum (aproximadament  m/s). En general, hi ha efectes quàntics i relativistes a totes les escales, encara que aquests efectes poden ser molt petites en la vida quotidiana.