Energia eòlica

L'energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en altres formes útils per a les activitats humanes. El terme eòlic prové del llatí Aeolicus, pertanyent o relatiu a Èol, déu dels vents a la mitologia grega. L'energia eòlica ha estat aprofitada des de l'antiguitat per a moure els vaixells impulsats per veles o fer funcionar la maquinària de molins al moure les seves pales.

Actualment, l'energia eòlica és utilitzada principalment per a produir energia elèctrica mitjançant aerogeneradors. A finals de 2007, la capacitat mundial dels generadors eòlics va ésser de 94,1 gigawatts.[1] Mentre que l'eòlica genera al voltant d'1% del consum elèctric mundial,[2] representa al voltant del 19% de la producció elèctrica a Dinamarca, 9% a Espanya i Portugal, i un 6% a Alemanya i Irlanda (Dades del 2007).

Les instal·lacions i la producció d'energia elèctrica continuen augmentant. Així, durant el 2014, Dinamarca ha aconseguit un 39% d'electricitat d'origen eòlic. I a Irlanda un 18% el 2012.[3]

Segons un treball publicat a la revista Nature Climate Change,[4] el 2012 la civilització utilitza uns 18 TW d'energia eòlica. L'energia eòlica prop de la superfície podria proporcionar 20 vegades la demanda d'energia de l'any 2012 i les turbines ubicades a alta altitud en l'atmosfera, mitjançant estels, potencialment podria proporcionar 100 vegades la demanda d'energia de l'any 2012.

L'energia eòlica és un recurs abundant, renovable, net i que ajuda a disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) reemplaçant centrals termoelèctriques que funcionen amb combustibles fòssils, la qual cosa la converteix en un tipus d'energia verda. Tot i així, el seu principal inconvenient és la seva intermitència.