Embassaments de Catalunya

Segons el Decret 175/2001, de 26 de juny pel qual s'aprova el desplegament de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'administració hidràulica i la distribució de l'aigua a Catalunya, excepte la conca de l'Ebre i la del Sénia que són dins la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) i la del Xúquer, respectivament, és gestionada per sis demarcacions territorials.

Cada demarcació comprèn les seves conques hidràuliques i els seus embassaments corresponents.

Així, cada demarcació té uns municipis adscrits als quals fa el subministrament de les aigües.

No pertanyen a aquesta xarxa, i, per tant, no estan inclosos en el decret esmentat al principi els embassaments locals, en actiu o no, que tenen usos locals, associats, antigament, als molins i horts, i a principis del segle XXI pràcticament només utilitzats per a horts de caràcter local. Moltes vegades aquests embassaments reben el nom de resclosa, i llur capacitat sol ser molt menor que la dels embassaments de caràcter supralocal.

Demarcació de Girona

El pantà de Sau.

Comprèn les Conques del Nord corresponents als rius: la Muga, el Fluvià, el Ter i el Daró, així com les rieres que desguassen al mar entre la frontera amb França i el terme municipal de Lloret de Mar inclòs.

Embassaments:

El Pantà de Santa Fe.