Efecte Doppler

Representació de l'Efecte Doppler
Desplaçament al roig i al blau
Un micròfon immòbil registra les sirenes dels policies en moviment en diversos tons depenent de la seva adreça relativa.

L'efecte Doppler consisteix en la variació de la freqüència de qualsevol ona emesa per un objecte en moviment.[1]

Un dels exemples més didàctics, és l'aproximació d'un tren fent sonar el xiulet. Mentre s'acosta el so del xiulet es percep més agut i quan s'allunya el so es percep més greu, tot i que el xiulet sempre està emetent amb el mateix to. En el cas de la llum, si l'objecte s'allunya, la seva llum es desplaça amb longituds d'ona més llargues, i es desplaça cap al vermell. Si l'objecte s'apropa, la seva llum presenta una longitud d'ona més curta, i es desplaça cap al blau. Donat que l'objecte s'està apropant a l'observador, les ones que emet estan més a prop les unes de les altres i quan s'allunyen de l'observador les ones estan més lluny les unes de les altres. Per això percebem aquest canvi de tonalitat.[1]

L'efecte Doppler es pot observar en la llum emesa per les galàxies (desplaçament cap al vermell). El fet que el desplaçament cap al vermell sigui més pronunciat en les galàxies més llunyanes, va ajudar a formular la teoria de l'expansió de l'espai i del Big Bang.[1]

L'efecte Doppler va ser investigat per primera vegada pel físic i matemàtic austríac Christian Doppler (1803-1853).[1]