Ecologisme

Manifestació ecologista contra l'empresa agrícola Monsanto i les seves llavors transgèniques.

L’ecologisme o ambientalisme[1] és una ideologia, amb fonaments ètics i orientació política, que cerca protegir el medi natural a partir de realitzar canvis a les activitats humanes que el danyen o perjudiquen.[2]

Les principals àrees de reivindicació i proposta de canvis són entorn de la contaminació, la protecció del medi ambient, el control de la població mundial i la conservació dels recursos naturals.[3] L'ecologisme també cerca orientar l'organització política i econòmica cap a la protecció i restauració del medi ambient.

Per via general, es troba molt propera en altres moviments com el moviment antimilitarista, el moviment feminista o el socialisme.

L'ecologia en tant que ciència consisteix a comprendre el funcionament dels ecosistemes, elaborant-ne les teories explicatives, així com estudiar les espècies vivents i les seves relacions amb els seus hàbitats.[4]

L'ecologisme està estretament lligat a l'ecologia i a la història de l'ecologia. Les informacions tretes dels estudis científics són utilitzades pels militants de l'ecologisme.