Diapasó

Diapasó amb caixa de ressonància

En música el terme diapasó pot tenir diferents significats. Etimològicament prové del grec i significa "totalment, a través de tots". Aquest era el nom que donaven els grecs a l'interval d'octava, ja que és el que conté totes les notes d'una escala.

Definició

A continuació citarem alguns dels diversos significats de la paraula:

  • Segons la teoria grega-medieval: diapasó = octava
  • En anglès i francès: un registre d'orgue, principal o octava
  • En l'orgue: relació entre el diàmetre i la llargada d'un tub. La mensura.
  • En instruments de corda: part superior del màstil sobre el qual es premen les notes. El batedor.
  • Diapasó normal: so que determina tota la sèrie de sons utilitzats per un instrument o conjunt d'instruments.
  • Instrument utilitzat per fixar l'altura del so (de forquilla, de boca, electrònic...)

El diapasó de forquilla va ser inventat el 1711 pel trompetista anglès John Shore. Més tard, Rudolph Koenig, un científic parisenc el va perfeccionar i el va deixar tal com el coneixem avui en dia.

Aquest tipus de diapasó, la freqüència a què emet so és directament proporcional al diàmetre i inversament proporcional a la longitud al quadrat.

Els parcials que dóna aquesta vibració són inharmònics o sobretons, que desapareixen ràpidament i només queda la fonamental.