Cristal·lografia

Sòlid cristal·lí imatge de resolució atòmica del titanat d'estronci. Els àtoms més brillants són d'estronci i els més foscos de titani.

La cristal·lografia és la ciència que estudia el creixement, la forma i la geometria dels cristalls minerals i la resolució d'estructures cristal·lines.

Etimologia

La paraula cristal·lografia prové del grec:crystallon, gota congelada, i grapho, escriptura.