Conserva

Cartell canadenc de la Primera Guerra Mundial animant a la gent a conservar els aliments per l'hivern.
Diverses conserves alimentàries a pots de vidre i llautó.

La conserva alimentària és el resultat del procés de manipulació dels aliments de manera que sigui possible preservar-los l'objectiu final de la conserva és mantindre els aliments preservats de l'acció de microorganismes capaços de modificar les condicions sanitàries i de gust dels aliments. El període que es mantindrien els aliments en conserva és molt superior al que tindrien si la conserva no els continguera.

Inicis de la conservació dels aliments

Abans de les conserves eren coneguts altres mètodes per a mantindre les propietats dels aliments com conservar-los a llocs secs i foscos, cobrir-los amb substàncies protectores com sucre per a mantindre fruites i vegetals, vinagre per a llegums i fruits, greix, oli, argila, mel, gelatina, etc.; i eren coneguts els processos per a fer fumats i salaó.

L'any 1795, un pastisser francès, Nicolas Appert (1749-1841), va descobrir que l'aplicació de l'escalfor (al bany Maria), al menjar dins d'envasos de vidre tancats, preservava el menjar de la descomposició.

El nebot d'Appert, Raymond Chevallier Appert, va continuar els treballs del seu oncle i va inventar, l'any 1851, l'autoclau, un recipient de parets resistents apte per a suportar pressions internes elevades, que permet d'aconseguir temperatures de l'aigua continguda superiors a 100 °C sense que hi hagi ebullició.

Menjar preservats dels agents de putrefacció a causa del seu envasat.