Compilador

Diagrama de blocs de l'operació d'un bon compilador.


Un compilador és un programa informàtic que tradueix un programa escrit en un llenguatge de programació a un altre llenguatge de programació, generant un programa equivalent que la màquina serà capaç d'interpretar. Usualment el segon llenguatge és llenguatge de màquina, però també pot ser un codi intermedi (bytecode), o simplement text. Aquest procés de traducció es coneix com compilació.

Un compilador és un programa que permet traduir el codi font d'un programa en llenguatge d'alt nivell, a un altre llenguatge de nivell inferior (típicament llenguatge de màquina). D'aquesta manera un programador pot dissenyar un programa en un llenguatge molt més proper a com pensa un ésser humà, per després compilar-ho a un programa més manejable per un ordinador.

Com a part important d'aquest procés de traducció, el compilador informa al seu usuari de la presència d'errors en el programa font.