Circumferència

Circumferència

Una circumferència és el lloc geomètric dels punts d'un pla, equidistants d'un altre punt que anomenem centre de la circumferència. La distància entre el centre i qualssevol dels punts de la circumferència l'anomenem radi de la circumferència. S'anomena diàmetre a tot segment que té els seus extrems a la circumferència i que passa pel centre. Tots els diàmetres d'una circumferència mesuren la mateixa longitud, per això es pot parlar del diàmetre de la circumferència en comptes d'un diàmetre. La longitud del diàmetre és doble del radi. Una circumferència no és un polígon perquè no té cares ni vèrtexs tot i que es pot aproximar tant com es vulgui per un polígon regular fent-lo d'un nombre de cares prou gran, per això col·loquialment de vegades es diu que una circumferència és un polígon regular d'infinites cares.

La circumferència és un cas particular l'el·lipse en què els dos focus coincideixen. Les circumferències són les seccions còniques que s'obtenen quan un pla interseca una superfície cònica perpendicularment a l'eix d'aquesta.

En un sistema de coordenades cartesianes, una circumferència de centre i de radi està formada pels punts tals que

Història

En aquest manuscrit de segle XIII el compàs és un símbol de l'acte de Déu de la creació.

La circumferència és coneguda des d'abans del començament de la història escrita. És la base per la roda, que, amb invencions relacionades com les rodes dentades, fan possible gran part de civilització moderna. En matemàtiques, l'estudi de la circumferència ha ajudat a inspirar el desenvolupament de la geometria i càlcul infinitesimal.

La ciència antiga, en geometria i astronomia, especialment en l'edat mitjana relacionaven la circumferència amb el diví. Molts creien que hi havia alguna cosa intrínsecament "divina" o "perfecta" que es podria trobar en les circumferències.

Alguns apunts de la història de les circumferències són:

  • 1700 aC – El papir Rhind dóna un mètode per trobar l'àrea d'un camp circular. El resultat correspon a 256/81 com a valor aproximat de .[1]
  • 300 aC – El llibre 3 dels elements d'Euclides tracta les propietats de les circumferències.[2]
  • 1880 – Lindemann demostra que és transcendent, tancant definitivament l'antic problema que havia ocupat els matemàtics durant mil·lennis de la quadratura del cercle.[3]