Català nord-occidental

Lo català nord-occidental,[1] també anomenat occidental, és la varietat de la llengua catalana que es parla a les comarques occidentals de Catalunya; l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, la Segarra, la Noguera, el Segrià, l'Urgell, lo Pla d'Urgell, les Garrigues, la Ribera d'Ebre i el Priorat, (també es podrien afegir la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià, com a zona de transició cap al valencià) així com les comarques aragoneses que conformen la Franja catalanoparlant; la Ribagorça aragonesa catalanoparlant, la Llitera, el Baix Cinca i el Matarranya.

Lo català d'Andorra també quedaria dins del bloc nord-occidental, de fet, la frontera nord se traça a partir d'Andorra, seguix lo límit polític amb França i encercla la Vall d'Aran, que queda exclosa. La frontera oest, penetra dins d'Aragó i ve marcada per les interferències lingüístiques amb les parles de l'aragonés: los rius Éssera i Isàvena són lo límit natural per la part del nord; a partir de Tamarit cap al sud la delimitació entre les llengües és clara i passa per Saidí, Fraga, Maella, Valljunquera i Aiguaviva. Quant a la frontera meridional, les isoglosses se creuen -i assenyalen lo pas cap als parlars valencians - i s'estenen cap al sud formant una extensa àrea de transició on confluïxen característiques nord-occidentals i meridionals que arriba fins a terres de la Plana de Castelló.

En sentit estricte el nord-occidental comprén les conques del Segre (des del límit entre la Cerdanya i l'Urgellet) i de l'Ebre, amb los seus afluents. Popularment se l'anomena erròniament lleidatà a tot lo bloc nord-occidental, encara que no coincidisca ni amb Lleida ni amb la província, mentre hi ha qui entén que el lleidatà o nord-occidental estricte com a un subdialecte més dins del conjunt nord-occidental, és lo parlar de les comarques centrals que formen lo pla de Lleida i el d'Urgell, que són: lo Segrià, l'Urgell, lo Pla d'Urgell, les Garrigues, la Noguera i bona part del Baix Cinca.

La zona de transició cap al valencià, que comença ja a les terres de l'Ebre, penetra dins del País Valencià, des dels Ports (i la comarca aragonesa del Matarranya), tot lo Maestrat i gran part de l'Alcalatén fins als municipis septentrionals de la Plana Alta.

Tota esta àrea de transició presenta una sèrie de característiques fonètiques i lèxiques, que donen pas d'un dialecte a l'altre (com, per exemple, la no palatalització del grup -tl-: batlle), morfosintàctiques (com, per exemple, el manteniment de tres graus de demostratius: este, eixe i aquell o, davant de paraules començades per vocal, est, eix i aquell) i lexicals (com faena per 'feina', endívia per 'escarola', etc.).

Dins del territori de parla nord-occidental se troben una bona part dels documents més antics escrits en llengua catalana. Un dels més antics són les Homilies d'Organyà a l'Alt Urgell del segle XI.