Cana

Per a altres significats, vegeu «Cana (desambiguació)».
Infotaula d'unitatCana
Tipusunitat de longitud
Modifica dades a Wikidata

Una cana o canya d'amidar[1] (del llatí canna que prové del semític qanah, que significa canya) fou una antiga unitat de longitud, usada a la Corona d'Aragó, el migdia francès i el nord d'Itàlia. Equivalia a 8 pams.[2]

A Barcelona equivalia a 8 pams, o 6 peus o 2 passos (equivalent a 1 pas romà), que són 1,555 metres; a Tortosa, 1,587[3] a Tolosa de Llenguadoc, 1,60 m; a Carcassona, 1,785 m, a Montpeller, que fou la de referència a molts indrets dels Països Catalans, 1,988.

El destre, o cana de destre, equival a 12 pams de destre, 2,82 metres.

La cana quadrada era usada com a mesura de superfície. A Barcelona feia 2,438 m2; a Girona, 2,4304 m2; a Lleida, 2,4211 m2; a Tarragona, 2,4336 m2; a Mallorca, 2,4461 m2.

Abans del Sistema Internacional d'Unitats era la mesura fonamental en amidaments i es materialitzava per mitjà d'un bastó de fusta, una canya o cinta de roba, on hi havia marcades les divisions en mitja cana, en pams i en quarts de pams. El Museu d'Història de Barcelona conserva un patró de la cana de Barcelona.

D'amidar amb canes se'n diu "acanar" o "canar", i s'anomena "acanador" o "canador" l'especialista que s'hi dedica.

Canar en taulell

L'any 1436, segons el Llibre del mostassà de Barcelona, calia mesurar les teles de la manera següent:

[1436, abril, 18. Barcelona]Sobre lo Canar en lo Taulell.Ara hoiats totom generalment per manament del honorable Mostaçaf de barçelona quecom per vigor de certes ordinations en lo passat per consellers e promens de la dita Ciutatfetes e, ab veu de crida publicades per los llocs acostumats de la dita ciutat a XXI. del mes deMaig del any M.CCCC.XXXIIII. tots draps axi de or com de Ceda, Taffatans, Terçanells,xamallots, e per qualsevol ley, Canamasseria, fustanis, Coto (fol. XXIII v.) Del Canar. Cotonines,e, altres qualsevol draps de semblant o altres qualsevol ley o specia, e, altres cosesacostumades de canar a cane de barçelona. Daci avant hagen e sien tenguts de canar de plasobre taulell canant e, posant la cana en lo mig dels dits draps e, no per les vores sots ban deX lliures barçelonesas segons en les dites ordinations es pus llargament contengut. E, apres deles dites ordinations E praticant aquelles sien exits alguns contraris en lo canar en la ditaforma les draps de lli. Telas, Canamasseria, Fustanis, Cotonnies, e altres draps, de semblantspecia Per ço ordenaren los dits Consellers e, promens de la dita Ciutat que daci avant tots losdraps de Li, Teles, de qualsevol ley Canamasseria, Fustanis, Cotonimes, e, altres qualsevoldraps de semblant o altra qualsevol ley o, specia se hagen a canar per vora ab cana redona enlo passat ordenada ab agullo en lo cap i en lo mig del cap de la Cana e, no en altra manera axique daci avant sessen canar las propdites coses de pla, e sobre tauler per lo mig e, ab CanaCairada e, qui contrafara pagara cascu e per cascuna vegada que contrafara X lliuresbarçelonesas en aço no son entesos draps de or, de Ceda, Taffatans, Terçanells, e de qualsevolaltra especia o, ley semblants los quals sots semblant ban se hagen a canar de pla sobre taulellab cana cayrada, e, posant la cana en lo mig dels dits e no per les vores. Fonc publicada aXVIII. de Abril M.CCCCXXXVI.


Referències

Bibliografia

Claudi ALSINA i CATALÀ; Gaspar FELIU i MONTFORT; Lluís MARQUET i FERIGLEː Pesos, mides i mesures dels Països Catalans. Barcelona, Curial, 1990