C

Aquest article tracta sobre la lletra C. Vegeu-ne altres significats a «Llenguatge C».
Infotaula de grafemaC
Latin alphabet Cc.png
ICS Charlie.svg
CaràcterC (majúscula)
Unicode: 0043

c (minúscula)
Unicode: 0063

C (majúscula, Halfwidth and Fullwidth Forms)
c (minúscula, Halfwidth and Fullwidth Forms)
Unicode: FF43

Ⓒ (majúscula)
Unicode: 24C8

ⓒ (minúscula)
Unicode: 24D2

🄒 (majúscula)
Unicode: 1F112

⒞ (minúscula)
Unicode: 249E

🅒 (majúscula)
Unicode: 1F152

🅲 (majúscula)
Unicode: 1F172

🄲 (majúscula)
Unicode: 1F132

🄫 (majúscula)
Unicode: 1F12B

Ⅽ (majúscula, Number Forms)
Unicode: 216D

ⅽ (minúscula, Number Forms)
Unicode: 217D
Tipuslletra de l'alfabet llatí
Part dealfabet llatí, alfabet polonès, alfabet anglès, Esperanto alphabet, alfabet txec, alfabet romanés, Slovak alphabet, alfabet vietnamita i alfabet turc
Codi-.-. (codi Morse)
Charlie (Alfabet fonètic de l'OTAN)
C (Braille ASCII)
 < B D
Modifica dades a Wikidata

La C és la tercera lletra de l'alfabet català provinent del llatí.

El seu origen gràfic està en símbols fenicis per representar una arma que es llençava. Al llatí es va arrodonir i es va diferenciar de la G.

Fonètica

En català representa l'oclusiva velar sorda /k/ de l'alfabet fonètic internacional en els següents casos:

  • Davant de les vocals a (casa /'kazə/ /'kaza/), o (cosa /'kɔzə/ /'kɔza/), u (cullera /ku'ʎeɾə/ /ku'ʎeɾa/). En mallorquí pot prendre el so d'oclusiva palatal sorda: /'сazə/. Cal recalcar que si el fonema /k/ va seguit d'una lletra u que representa el fonema /w/, aleshores no es representa per la lletra c sinó per la lletra q (per això cua va amb c i quadre s'escriu amb q).
  • Davant de les consonants r (creu /'kɾεw/ /'kɾew/ /'kɾəw) i l (clau /'klaw/)
  • Seguida d'una consonant sorda (acte /'aktə/ /'akte/, sucs /'suks/)
  • Geminada cc (acció /əksi'o/ /aksi'o/, però en mallorquí /at͡si'o/)
  • En posició final (sac /'sak/, però en mallorquí /'sac/). Després d'una consonant nasal pot emmudir-se (banc /'baŋ/ /'baŋk/).

És el fonema de la fricativa alveolar sorda /s/ davant e (cel /'sεɫ/), i (ciri /'siɾi/).

Seguida d'una consonant sonora és una oclusiva velar sonora /g/ (dracma /'dɾagmə/ /'dɾagma/).

En l'escriptura catalana prenormativa també formava part del dígraf ch.