Bolet

Bolet
Estructura d'un bolet de la classe dels basidiomicets i ordre dels agaricals
Cistells de rovellons que s'utilitzen tradicionalment a la cuina catalana

Un bolet és l'aparell esporífer (carpòfor) de diversos tipus de fongs superiors. La tipologia més familiar, que pertany a alguns ordres de la classe dels basidiomicets, consta d'un casquet esfèric que s'anomena barret o capell (pileus), sostingut per una cama o peu (estípit). És la part visible d'aquests organismes.

A Balears i a part del País Valencià, s'usa de forma popular i incorrecta el mot esclata-sangs (corresponent al Lactarius sanguifluus) per a designar bolets comestibles i, quan no són menjables, esclatabufes. El nom de pebràs s'utilitza sovint per al Lactarius piperatus, o per a la Russula delica, puix que pica com el pebre, encara que el mot també s'usa per a altres bolets.

A Menorca, s'utilitza el terme pebrada o pixacans (el terme pixacà també és utilitzat a Mallorca) per a designar els bolets que no es mengen. Normalment s'aplica als bolets del gènere Suillus, mentre que a Eivissa, el terme pebràs (pronunciat prebàs) també es fa servir per a molts bolets (especialment als Russulae), si bé el nom popular de pebrassos fa referència més sovint, en el cas de Mallorca, als rovellons (Lactarius sanguifluus).

A Catalunya, es fa servir el terme pinetell per al Lactarius deliciosus i cep per al Boletus edulis.

A la comarca de la Llitera el nom utilitzat per a designar els bolets no comestibles és pixagós, i és rovelló (per la similitud que tenen amb el veritable rovelló) el nom emprat per a tots els Lactarius comestibles.

Segons els llocs es parla d'anar a caçar, cercar, aplegar o collir bolets.

Estructura

Aquest model és el que té més parts de l'estructura encara que algunes espècies poden mancar d'un o d'alguns dels elements descrits a continuació.

Capell

La seva mida varia notablement, des de tenir pocs mil·límetres en algunes espècies fins a assolir en d'altres els 30 cm. És difícil crear un estàndard, ja que la seva forma també és molt variada, però acostuma a assemblar un paraigua que compleix amb la seva utilitat: d'aixopluc de l'himeni. Quan és jove sol estar tancat al voltant del peu. Algunes espècies poden canviar diverses vegades de forma i de color a mesura que augmenta la seva edat. La pell que el cobreix s'anomena cutícula i pot presentar diversos aspectes, com per exemple arrugues, esquerdes, de consistència envellutada o coberta per escames. Els bolets poden tenir ornamentacions molt variades com pics, berrugues, dibuixos... Poden ser brillants o mats, secs o humits al tacte. La vora del barret pot ser estriada, llisa, enrotllada, acanalada.

Totes aquestes dades poden ser útils per a identificar els bolets.

Aquestes són les formes principals de capell:

Capell semiesfèric
Semiesfèric
Capell ovoide
Ovoide
Capell ondulat
Ondulat
Capell en forma d'embut
Amb forma d'embut
Capell convex
Convex
Capell cònic obtús
Cònic obtús
Capell cònic agut
Cònic agut
Capell cilíndric
Cilíndric
Capell aplanat deprimit
Aplanat deprimit
Capell acampanat
Acampanat
Capell acampanat cònic
Acampanat cònic
Capell esfèric globular
Esferic globular
Capell umbonat obtús
Umbonat obtús
Capell umbonat agut
Umbonat agut