Antropologia

L'antropologia (del grec άνθρωπος, anthropos, "ser humà", i  λόγος, logos, "coneixement"), és la ciència que estudia l'ésser humà de manera holística. Combina en una sola disciplina els enfocaments de les ciències naturals i de les ciències socials i humanes, així com amb la filosofia.[1] Estudia l'origen i desenvolupament de tota la gamma de la variabilitat humana i els comportaments socials a través del temps i l'espai, és a dir, del procés biosocial de l'existència de la raça humana. L'antropologia té com a objecte d'estudi tots els éssers humans i totes les dimensions de la Humanitat. Altres disciplines associades a l'antropologia són la lingüística i l'arqueologia.

Podem distingir dues grans branques d'aquesta ciència: En primer lloc la que estudia els humans com a éssers culturals,[2] una branca que té per objecte d'estudi els éssers humans com a col·lectius que viuen en societat i per tant són productors de cultura i, a la vegada, productes d'aquesta, que es defineix com la capacitat de concebre el món de manera simbòlica,[2] d'aprendre i de transmetre símbols o conceptes a altres humans, i de transformar el món, i els humans mateixos, utilitzant aquests símbols. La segona branca, en canvi, es distingeix per ser una antropologia física que es caracteritza per estudiar la variabilitat biològica dels grups humans al llarg de la seva història, i no la cultura.[2]