Alfabet grec

Greek alphabet alpha-omega.svg
Alfabet grec
ΑαAlfaΝνNi
ΒβBetaΞξKsi
ΓγGammaΟοÒmicron
ΔδDeltaΠπPi
ΕεÈpsilonΡρRo
ΖζZetaΣσςSigma
ΗηEtaΤτTau
ΘθThetaΥυÍpsilon
ΙιIotaΦφFi
ΚκKappaΧχKhi
ΛλLambdaΨψPsi
ΜμMiΩωOmega
Altres caràcters
Greek Digamma normal.svgDigammaGreek Stigma.svgStigma
Greek Eta tack.svgHetaGreek San straight.svgSan
Qoppa Q-and-Z-shaped.svgQoppaGreek Sampi 2 shapes.svgSampi
Bactrian Sho.svgSho

L'alfabet grec (en grec: Ελληνικό αλφάβητο) és un repertori de vint-i-quatre lletres que s'ha fet servir per escriure la llengua grega des dels segles IX o VIII aC. És el primer alfabet complet, és a dir, un sistema d'escriptura amb caràcters diferents per a cada vocal i cada consonant. Actualment es fa servir per a escriure el grec modern i també per a designar unitats de diversos tipus (en matemàtiques, física, astronomia, etc.). És l'avantpassat de l'alfabet llatí i de l'alfabet ciríl·lic, entre altres.